Vilkår for bruk

blank

1. BINDINGSAVTALE. Disse bruksvilkårene fungerer som en bindende avtale ("Avtale" mellom deg og Quotespedia ("oss", "vi", "vår"). Ved å gå inn på dette nettstedet ("nettstedet"), aksepterer du konstruktiv varsel om disse bruksvilkårene og din avtale om å være bundet av språket her.

2. PERSONLIG POLITIKK. Vi tror på å være gjennomsiktig når det gjelder vår praksis for personvern og innsamling av informasjon, så vi har publisert en Personvern for din oppbygging.

3. OVERHOLDELSE MED INTELLEKTUELLE EIENDOMSLOV. Når du går inn på eller bruker nettstedet, samtykker du i å respektere andres immaterielle rettigheter. Din bruk av nettstedet er til enhver tid styrt av og underlagt lover angående copyright, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Du samtykker i ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere informasjon eller innhold (samlet, “Innhold”) i strid med tredjeparts opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Du samtykker i å overholde lover om copyright og bruk av intellektuell eiendom, og du skal være alene ansvarlig for brudd på relevante lover og for brudd på tredjeparts rettigheter forårsaket av noe innhold du leverer eller overfører. Byrden med å bevise at noe innhold ikke krenker lover eller tredjeparts rettigheter, ligger bare på deg.

4. INGEN GARANTIER. VI GJER SIDEN TILGJENGELIG FOR DEG “SOM ER” UTEN GARANTI FOR NOEN SINN. DU antar risikoen for noe og alt skade eller tap fra bruk av, eller manglende bruk av nettstedet. TIL MAKSIMALT OMFATTELSE TILLATT AV LOV, GJELDER VI UTTRYKKT ELLER ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, HVIS STEDET INKLUDERER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ELLER IMPLISERT GARANTIER FOR MERCHANTABILITY, FITNESS FOR EN PARTSINFORMASJON PÅ. VI GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET OPPFYLLER DINE KRAV ELLER AT DRIFTEN AV SIDEN VIL være UTROLIG ELLER FEILFRI.

5. BEGRENSET ANSVAR. VÅRE ANSVAR TIL DEG ER BEGRENSET. TIL MAKSIMELT OMFATTET TILLATT AV LOVET, SKAL VI IKKE ANSVARLIG ANSVARLES FOR SKADER AV NOE SINN (INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SÆRLIGE, Tilfeldige eller konsekvente skader, tap av fortjeneste eller tapte data, uavhengig av forutseendemessige skadevirkninger ) OPPSTÅ UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET ELLER ANDRE MATERIALER ELLER INFORMASJON SOM OPPFØRT PÅ SIDEN. Denne begrensningen skal gjelde uavhengig av om skadene oppstår ved brudd på kontrakt, erstatning eller annen juridisk teori eller handling.

6. AFFILIAERT STEDER. Vi kan samarbeide med en rekke partnere og tilknyttede selskaper hvis nettsteder kan være lenket til på nettstedet. Fordi vi ikke har kontroll over innholdet og ytelsen til disse partner- og tilknyttede nettsteder, gir vi ingen løfter eller garantier om nøyaktigheten, innholdet eller kvaliteten på informasjonen som leveres av slike nettsteder, og vi påtar oss ikke noe ansvar for utilsiktet, uforkastelig, unøyaktig, villedende eller ulovlig innhold som kan ligge på disse nettstedene. Tilsvarende kan du fra tid til annen i forbindelse med din bruk av nettstedet ha tilgang til innholdselementer (inkludert, men ikke begrenset til, nettsteder) som eies av tredjeparter. Du erkjenner og samtykker i at vi ikke garanterer for og påtar oss intet ansvar for nøyaktigheten, valutaen, innholdet eller kvaliteten på dette tredjepartsinnholdet, og at, med mindre uttrykkelig er gitt noe annet, skal disse bruksvilkårene regulere din bruk av noe og alt tredjeparts innhold.

7. FORBUDTE BRUKER. Vi pålegger visse begrensninger for din tillatte bruk av nettstedet. Du har forbud mot å krenke eller forsøke å krenke noen sikkerhetsfunksjoner på nettstedet, inkludert, uten begrensning, (a) tilgang til innhold eller data som ikke er ment for deg, eller logge på en server eller konto som du ikke har autorisasjon til å få tilgang til; (b) forsøke å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet, eller et tilknyttet system eller nettverk, eller bryte sikkerhets- eller godkjenningstiltak uten riktig autorisasjon; (c) forstyrre eller forsøke å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, ved å sende et virus til nettstedet, overbelastning, "oversvømmelse", "spamming", "postbombing" eller “krasje;” (d) å bruke nettstedet til å sende uønsket e-post, inkludert, uten begrensning, kampanjer eller reklame for produkter eller tjenester; (e) forfalskning av en TCP / IP-pakkeoverskrift eller noen del av overskriftsinformasjonen i hvilken som helst e-post eller i et innlegg som bruker nettstedet; eller (f) forsøke å modifisere, reversere ingeniør, dekompilere, demontere eller på annen måte redusere eller forsøke å redusere til en menneskelig forståelig form noen av kildekodene som er brukt av oss for å tilby nettstedet. Du har videre forbud mot å kopiere noe innhold på nettstedet, enten det er manuelt eller på automatiserte måter, uten vår uttrykkelige tillatelse. Ethvert brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan være underlagt deg sivilt ansvar og / eller straffskyld.

8. SKADESLØSHOLDELSE. Du samtykker i å skadesløsholde oss for visse av dine handlinger og mangler. Du samtykker i å skadesløsgjøre, forsvare og holde uskadelig for alle krav fra tredjepart, tap, ansvar, skader og / eller kostnader (inkludert rimelige advokatsalærer og kostnader) som oppstår fra din tilgang til eller bruk av nettstedet, ditt brudd av disse bruksvilkårene, eller din krenkelse, eller krenkelse av enhver annen bruker av kontoen din, av intellektuell eiendom eller annen rettighet fra noen person eller enhet.

9. ALVERTILITET; Fraskrivelse. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner uttrykk for at noen vilkår eller betingelser i disse bruksvilkårene ikke kan håndheves, vil alle andre vilkår og betingelser forbli i full kraft og virkning. Ingen avkall på brudd på noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal utgjøre et avkall på noe tidligere, samtidig eller påfølgende brudd på de samme eller andre bestemmelser herom, og ingen avkall skal være effektive med mindre de er gjort skriftlig og signert av en autorisert representant for den frafallende festen.

10. INGEN LISENS. Ingenting på nettstedet skal forstås som å gi deg en lisens til å bruke noen av varemerker, servicemerker eller logoer som eies av oss eller av tredjepart.

11. ENDRINGER. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og skal gjøre det ved å legge ut et varsel på nettstedet.